Zöld Dió Alapítvány

A Zöld Dió tanulmányi ösztöndíj minden tanévben 2 alkalommal kerül kiírásra: 1. félévben szept. 30-ig, a 2. félévben február 28-ig lehet beadni a pályázatot. Pályázni a megadott pályázati adatlapon lehet azoknak a 7-8. osztályosoknak, akiknek a tanulmányi eredményük várhatóan eléri a 4,0 átlagot, a család egy főre jutó nettó havi jövedelme nem több mint 177 422 Ft.

A beérkező pályázatokról az alapítvány 3 tagból álló kuratóriuma dönt.
Az ösztöndíj odaítélésében a kuratórium figyelembe veszi a pályázó tanulmányi eredményén túl a tanulmányi versenyeken való részvételt, a közösségért végzett munkát, a diákönkormányzatban végzett tevékenységet.

Az alapítvány szívesen fogad mindenféle támogatást, felajánlást.


Adószámunk: 18157482-1-42
Bankszámlaszámunk: 11710002-20084747