Sulicsengő - Beiratkozás

A Bem József Általános Iskola szeretettel várja a leendő kisiskolásokat!

A Kőbányai Bem József Általános Iskola a 2024/2025-ös tanévben egy első osztály indítását tervezi, mely általános tanterv szerint fog működni. Tanítói Borcsikné Juhász Ilona és Domonkos Gabriella lesznek, akik évek óta nagyszerű munkakapcsolatban dolgoznak együtt. Mindketten tapasztalt, az új pedagógiai módszerekre nyitott, a hagyományos értékekre építő pedagógusok. Az olvasás tanítása a Meixner-módszer szerint történik, az oktatásra a játékosság, az életkori sajátosságoknak megfelelő módszerek alkalmazása jellemző. Módszertani megújulásként informatikai eszközöket is használunk a tanuláshoz. A tanulók heti egy-egy órában népitánc órán népi gyerekjátékokkal, tájegységeink táncaival, társastánc órákon standard és latin táncokkal, illemtannal ismerkednek meg. A művészeti nevelést kiegészíti a SUPERAR Zeneművészeti Program által biztosított heti két énekóra és kórus, mely igazi örömzene, sok sikeres fellépés vár a gyerekekre, erősítve önbizalmukat. Az angol nyelvet az elsősök heti egy órában kezdik el tanulni játékos keretek között.

Korszerűen felszerelt színes, barátságos, családias iskolánkban 210 diák tanul 21 pedagógus segítségével. Kiemelt szerepet szánunk az alapkészségek fejlesztésének, az angol nyelv oktatásának, a művészeti, a környezet-, és egészségvédelmi nevelésnek. A délutáni foglalkozásokon a változatos programokon kívül lehetőséget biztosítunk a tanulás tanulására is. A kötelező tanórai foglalkozások megtartására osztálykeretben kerül sor, de lehetőségünk van csoportbontásra is. A fejlesztéssel kapcsolatos tevékenységünket logopédus és fejlesztőpedagógus segíti. A diákok érdeklődése alapján tömegsport-foglalkozásokat, erdei iskolát, táborokat szervezünk. A Kőbányai Zeneiskola szolfézs, hegedű, fuvola és zongora tanszaka pedig iskolánk falain belül működik. Rendszeresen látogatjuk a fővárosi színházak előadásait. A táncsport egyesület versenytáncosai rendszeresen dobogós helyen végeznek versenyeken. Évente 2 alkalommal rendezzük meg országos táncversenyünket, a Bem Kupát. Sportolásra is van lehetőség az iskolában: foci, asztalitenisz és karate szakosztályok működnek együtt intézményünkkel. Az iskolánkban megszerzett tudás kellő alapot biztosít ahhoz, hogy tanítványaink az általuk választott középiskolákban tanuljanak tovább és ott sikeresek legyenek. Ezt több évre visszatekintő mérések is alátámasztják.

Érdeklődni lehet személyesen vagy telefonon Vajda József igazgatónál. Telefonszám: +36 (1) 261 6786 A beíratásról és az azt megelőző teendőkről honlapunkon folyamatosan tájékoztatjuk Önöket (www.bem-iskola.hu). Érdemes követni facebook oldalunkat is: www.facebook/bemiskola

 

A BEMelegítő foglalkozások időpontjai:

2024. március 25. hétfő 16:30-17.30

 


FELHÍVÁS a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására

dr. Hicz János tankerületi igazgató tájékoztatóját az alábbi linken tölthetik le:

Felhívás tankötelesség váló gyermekek iskolai beiratására (2024/2025)


 


Tisztelt Szülő/Törvényes Képviselő!

Felhívjuk a figyelmét, hogy a beiratkozáshoz szükséges adatok online beküldésére lehetősége van a következő felületen:

https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap


 


Kelet-Pesti Tankerületi Központ fenntartásában működő általános iskolák bemutatkozása

A Kelet-Pesti Tankerületi Központ kiadványát ezen a linken tölthetik le:

2024/2025