Versenyszabályzat

A XIX. Balogh János Kárpát-medencei Környezet-és Egészségvédelmi Csapatverseny Versenyszabályzata

 

1. A verseny pedagógiai célja: 
A környezet-egészségtudatos magatartás fejlesztése
A kommunikációs készség fejlesztése
A munkamegosztás, csoportmunka fejlesztése
A szép magyar beszéd fejlesztése
A művészeti, érzelmi attitűd fejlesztése
A viselkedési kultúra fejlesztése 
A természettudományos gondolkodás fejlesztése
Az informatika felhasználási lehetőségének szélesítése
A játékosság, humor, családias érzés fejlesztése 

2. A versenykiíró célja: 
a, A 12-14 éves korosztály legyen tisztában a különböző környezeti problémák környezet - egészségügyi hatásaival,és ismerje meg a lehetséges megelőzési módokat.  
b, Budapest művészeti, kulturális értékeinek bemutatása, összekapcsolva a környezet-egészségvédelemmel;
c, Továbbra is szeretnénk ajándékként (ingyen) adni a versenyen való részvételt, az ellátást, a családias, szeretetteljes légkört és a verseny témájához méltó jutalmakat gyereknek és tanárnak egyaránt;
d, Szeretnénk, ha továbbképzés-feltöltődés lenne ez a két nap gyereknek, tanárnak egyaránt, egészségtelen rivalizáció, teljesítménykényszer nélkül, csapatmunkában, a testi-lelki egészség javára!
3. A versenyfelhívásra az abban meghatározott határidőig és a megadott címre jelentkezhetnek az iskolák. A jelentkezéskor a versenyen való részvételi szándékot és a felkészítő tanár(ok) nevét szükséges megadni. Regisztrációs díj nincs!
4. A regisztráció megtörténtéről a versenykiíró, a megadott címen értesíti a jelentkezőket.
A jelentkezési határidő után a versenykiíró a regisztrált iskolák felkészítő tanárának decemberben, januárban, februárban levelet küld, amelyben a felkészüléshez javasol irodalmat. (honlapok megadásával). A levelek felkerülnek a verseny honlapjára is. (www.bem-iskola.hu)
5. Az iskolai fordulókat januárban javasolt megtartani, amelyhez kérésre a versenykiíró segédanyagot küld.
6. Az iskolai versenyek után véglegesítődik, hogy kik alkotják a regionális versenyen az iskolát képviselő 3 fős csapatot. A csapat állhat vegyes korosztályú és azonos korosztályú tanulókból. Egy nyolcadik évfolyamos tanuló bevonása javasolt.
7. A regionális versenyek helyszíneit a versenykiíró szervezi meg a jelentkezések függvényében, és erről értesíti a versenyre jelentkező iskolákat. Lebonyolításuk helyszínét a megyei POK-ok, illetve felkért iskolák, oktatóközpontok biztosítják. A versenykiíró az általa készített feladatlapokat (anagramma, keresztrejtvény, hiányos mondatok, szövegértési feladat, számolási feladat, csoportosítás, csalimese, önjellemző „hirdetések” stb.) elektronikus formában vagy postai úton juttatja el a regionális versenyfelelősöknek, akik a versenyzők által kitöltött Értékelőlapot visszaküldik a versenykiírónak. A feladatlapok a csapatoknál maradnak. A regionális versenyen való részvétel ingyenes.
8. A résztvevőknek - kötelességük tájékoztatni a regionális versenyhelyszínt, esetleges távolmaradásukról,- joguk van hozzájutni a versennyel kapcsolatos információkhoz és az elért eredményekhez. 
9. A beérkezett Értékelőlapokat a versenykiíró javíttatja és a legjobb eredményt elérő 10-15 csapatot (az anyagi lehetőségek függvényében) és felkészítőiket hívja meg a döntőbe. A legjobb teljesítményt nyújtó határon túli iskola csapata az elért eredménytől függetlenül meghívást kap az országos döntőre. 
10. A döntő forduló szervezői nem indíthatnak csapatot a versenyen.
11. A döntőbe jutott csapatok a versenykiírásban szereplő előzetes feladatok végrehajtásával és a javasolt irodalom tanulmányozásával készülnek a döntőre.
12. A döntőn való részvétel ingyenes, de az útiköltség a csapatokat terheli. A szállást a versenykiíró szervezi, és az anyagi lehetőségek függvényében a szállásköltséget is átvállalhatja. 
13. A döntő több fordulós: 
Előzetes feladat: Figyelemfelhívó képzőElőzetes feladat:művészeti alkotás egy előre megadott környezet-egészségvédelmi témában; A megismert kulturális intézménnyel kapcsolatos teszt kitöltése; 
Írásbeli feladat: Balogh János életével és a környezet-egészségvédelemmel kapcsolatos kérdésekkel; 
Vizsgálódás: egyszerű környezet-egészségvédelmi kísérletek elvégzése és magyarázata; Számítógépes feladat; 
Szituációs feladat: a kiküldött irodalomhoz kapcsolódóan; 
Kiselőadás: lakóhelyi környezet-egészségvédelmi témában. 
A versenyeredmények összesítését az eredményhirdetés után a csapatok megkapják és a verseny honlapján is megtekinthető.
14. A döntőbe jutott csapatok és felkészítő tanáraik oklevelet illetve emléklapot kapnak és a verseny szellemének megfelelő díjakban részesülnek. (könyvek, elektronikus adathordozók, kézműves alkotások, környezetbarát eszközök stb.)
15. A verseny lebonyolítását érintő rendkívüli események bekövetkezéséről jegyzőkönyvet kell készíteni.

A verseny szervezője, elérhetősége: 
Zöld Dió Alapítvány - Kőbányai Bem József Általános Iskola 
Nagyné Horváth Emília, Gál Judit, Tóth Géza 
1101 Bp. Hungária körút 5.-7. 
Tel. /Fax: 06/1/ 261 6786 
honlapcím: www.bem-iskola.hu
e-mail: baloghjanosverseny@gmail.com