Tanáraink

Az iskolánkban tanító pedagógusok
                               
Név Munkakör, tantárgy E-mail cím
Gál Judit igazgató, magyar nyelv és irodalom jgal@citromail.hu
Szarvasné Szombati Éva igazgatóhelyettes magyar nyelv és irodalom, német nyelv szarvaseva@citromail.hu
Bereczky Annamária angol nyelv bemangol@citromail.hu
Bódiné Hejtejer Ildikó tanító hejtejer@freemail.hu
Dr. Dnyeprovszkijné Mohán Valéria történelem, etika mohanvalka@freemail.hu
 Domonkos Gabriella  tanító  
Erdélyi Lászlóné technika cs.judit55@freemail.hu
Garai Dóra angol nyelv garaidora@citromail.hu
 Hullay Ernő testnevelés turpi10@gmail.com
Illés Erika informatika, rajz illes.erika@citromail.hu
 Kovácsné Sényi Anikó

matematika-törénelem, fejlesztő pedagógus

senyi.aniko@ferrmail.hu
Nagy Gyöngyi tanító, magyar nyelv és irodalom, erkölcstan big-bem@freemail.hu
Nagyné Horváth Emília biológia, kémia, egészségtan hemike51@gmail.com
Solymosiné Horváth Zsuzsanna tanító solymosi.zsuzsa@gmail.com
Szabóné Varga Zsuzsanna tanító, német nyelv, zsuzsa0904@hotmail.com
Szakács Tibor tanító, rajz, technika, napközi mageome@vipmail.hu
Teknősné Csanádi Eszter német nyelv e.csanadi@t-online.hu
Terehné Makó Éva tanító terehnemakoeva@gmail.com
Terdik Endre fizika, könyvtáros terdikendre@freemail.hu
Tóth Géza természetismeret, földrajz,biológia, egészségtan toth.gez@gmail.com
Tóthné Kislaki Zsuzsanna tanító lakesz56@freemail.hu
Tóthné Szeles Éva matematika, ének-zene szeleseva@citromail.hu
Urbánné Szikszai Andrea tanító sziki.andi@gmail.com
Vajda József magyar nyelv és irodalom,  mozgókép- és médiaismeret, fejlesztő pedagógus speisew@gmail.com
 
A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége
tantárgy
iskolai végzettség
tanító
8
főiskola
magyar nyelvet és irodalmat oktató
2
főiskola, egyetem
angol nyelvet oktató
3
főiskola
német nyelvet oktató
2
főiskola
matematikát oktató
2
főiskola
történelmet oktató
2
főiskola, egyetem
természetismeret, biológiát oktató
1
egyetem
földrajzot oktató
1
egyetem
kémiát oktató
1
egyetem
fizikát oktató
1
főiskola
ének-zenét oktató
1
főiskola
technikát oktató
1
főiskola
informatikát oktató
1
főiskola
rajz és műalkotások elemzését oktató
2
főiskola, egyetem
testnevelést oktató
1
egyetem
A nevelő-és oktató munkát segítők
terület
iskolai végzettség
könyvtáros
1
főiskola
fejlesztő pedagógus
1
főiskola
pszichológus
1
egyetem
logopédus
1
főiskola