Sulicsengő

A Bem József Általános Iskola szeretettel várja a leendő kisiskolásokat.

Korszerűen felszerelt színes, barátságos, családias iskolánkban 210 diák tanul 22 pedagógus segítségével.

Kiemelt szerepet szánunk az alapkészségek fejlesztésének, az idegen nyelvek (angol, német) oktatásának, az informatikai, a környezet-, természet- és egészségvédelmi nevelésnek.
Diákjaink 1. osztálytól kezdve tanulhatják a német nyelvet heti egy, a negyedik évfolyamtól pedig heti 3-4 órában. A nyelvgyakorlásra kitűnő lehetőség az ausztriai alpesi erdei iskola, ahová 18 éve rendszeresen eljutnak németül tanuló diákjaink. Környezetvédő tevékenységünk elismerése, hogy elnyertük az ÖRÖKÖS ÖKOISKOLA címet. 

Leendő első osztályosaink gördülékeny iskolakezdését nagy tapasztalattal rendelkező tanítóink biztosítják, akik 1-4. osztályig foglalkoznak a gyermekekkel. 

A hagyományos frontális munkaformát színesítjük az egészséges személyiségfejlődést szolgáló differenciált rétegmunkával és kooperatív tanulással. A tanítási órákat a tevékenységközpontúság jellemzi. Fontosnak tartjuk a tanító - gyermek érzelmi kapcsolatát, melynek alapja a tisztelet, szeretet, bizalom, elfogadás. 

A délutáni foglalkozásokon a változatos programokon kívül lehetőséget biztosítunk a tanulás tanulására is. A kötelező tanórai foglalkozások megtartására osztálykeretben kerül sor. A 4-8. évfolyamon az idegen nyelv és az informatika tantárgyat kis létszámú csoportban tanítjuk. Az első négy évfolyamon a mindennapos testnevelés keretein belül tanítványaink heti két órában a Törekvés Néptáncegyüttes hivatásos táncpedagógusainak irányításával a néptánccal, népi kultúrával,valamint táncpedagógusunk segítségével heti egy órában a társastánccal, a 2. évfolyamon az úszás alapjaival ismerkednek.
 A fejlesztéssel kapcsolatos tevékenységünket logopédus, fejlesztőpedagógus és iskolapszichológus segíti. Délutánonként napközis foglalkozás és tanulószoba biztosítja a tanórákra való felkészülést, a szabadidő hasznos eltöltését. 

A diákok érdeklődése alapján tömegsport-foglalkozásokat, erdei iskolát, táborokat szervezünk. A művészeti nevelés fontos színtere a Kőbányai Zeneiskola szolfézs, hegedű, fuvola, furulya és zongora tanszaka, mely iskolánk falain belül működik. 

Rendszeresen látogatjuk a fővárosi színházak előadásait. Városismereti programunk lehetőséget biztosít diákjaink számára, hogy megismerjék Budapest nevezetességeit, ellátogassanak múzeumokba.

A diáksport egyesület tánc, futball, kosárlabda sportcsoportjai várják a sportolni szerető diákokat. Alsó tagozatos tanulóink a Bozsik program keretein belül sportolhatnak.
A táncsport egyesület versenytáncosai rendszeresen dobogós helyen végeznek versenyeken. Ebben a tanévben már 29. alkalommal rendezzük meg országos táncversenyünket, a Bem Kupát.
Az iskolánkban megszerzett tudás kellő alapot biztosít ahhoz, hogy tanítványaink az általuk választott középiskolákban tanuljanak tovább és ott sikeresek legyenek. Ezt több évre visszatekintő mérések is alátámasztják.
Érdeklődni lehet személyesen vagy telefonon. Gál Judit, Szarvasné Szombati Éva: 261-6786
BEMelegítő foglalkozások a 2018/19. tanévben

  • december 4.  17 óra
  •  január 8.       17 óra
  •  február 5.      17 óra
  •  március 5.     17 óra
  •  április 2.       17 óra

Április 4-én 8-10 óra között nyílt napot tartunk a leendő első osztályosok szüleinek. 


 


 


Tisztelt Szülő/Törvényes Képviselő!

Felhívjuk a figyelmét, hogy a beiratkozáshoz szükséges adatok online beküldésére lehetősége van a következő felületen:

https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap

Az általános iskolák az online jelentkezéseket 2019. április 1-jétől 2019. április 12. 12:00 óráig fogadják.

Az adatok megadása nem pótolja a személyes megjelenést április 11-12-én, a beíratás időpontjában. Erre az alkalomra, kérjük, hozzák be a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok (óvodai szakvélemény, gyermek születési anyakönyvi kivonata vagy személyazonosságát igazoló okmánya, lakcímkártyája, szülők/törvényes képviselők személyazonosságát, lakcímét igazoló iratai) eredeti példányát.