Sulicsengő

Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!

A Bem József Általános Iskola szeretettel várja a leendő kisiskolásokat.

 

Korszerűen felszerelt színes, barátságos, családias iskolánkban 215 diák tanul 20 pedagógus segítségével.

 

 
Kiemelt szerepet szánunk az alapkészségek fejlesztésének, az idegen nyelvek (angol, német) oktatásának, az informatikai, a környezet-, természet- és egészségvédelmi nevelésnek.
Diákjaink 1. osztálytól kezdve tanulhatják a német nyelvet heti egy, a negyedik évfolyamtól pedig heti 3-4 órában. A nyelvgyakorlásra kitűnő lehetőség az ausztriai alpesi erdei iskola, ahová 12 éve rendszeresen eljutnak németül tanuló diákjaink. Hét éve működünk együtt európai iskolákkal az eTwinning keretében. Ez idő alatt kétszer kaptunk európai minősítést a közösen végzett munkáért.
 Környezetvédő tevékenységünk elismerése, hogy már harmadik alkalommal nyertük el ÖKOISKOLA címet. 
 
Leendő első osztályosaink gördülékeny iskolakezdését nagy tapasztalattal rendelkező tanítóink biztosítják, akik 1-4. osztályig foglalkoznak a gyermekekkel. 
 
A hagyományos frontális munkaformát színesítjük az egészséges személyiségfejlődést szolgáló differenciált rétegmunkával és kooperatív tanulással. A tanítási órákat a tevékenységközpontúság jellemzi. Fontosnak tartjuk a tanító - gyermek érzelmi kapcsolatát, melynek alapja a tisztelet, szeretet, bizalom, elfogadás. 
 
A délutáni foglalkozásokon a változatos programokon kívül lehetőséget biztosítunk a tanulás tanulására is. A kötelező tanórai foglalkozások megtartására osztály keretben kerül sor. A 4-8. évfolyamon az idegen nyelv és az informatika tantárgyat kis létszámú csoportban tanítjuk. Az első négy évfolyamon a mindennapos testnevelés keretein belül tanítványaink heti két órában a Törekvés Néptáncegyüttes hivatásos táncpedagógusainak irányításával a néptánccal, népi kultúrával,valamint táncpedagógusunk segítségével heti egy órában a társastánccal, a 2. évfolyamon az úszás alapjaival ismerkednek.
 A fejlesztéssel kapcsolatos tevékenységünket logopédus, fejlesztőpedagógus és iskolapszichológus segíti. Délutánonként napközis foglalkozás és tanulószoba biztosítja a tanórákra való felkészülést, a szabadidő hasznos eltöltését. 
 
A diákok érdeklődése alapján tömegsport-foglalkozásokat, énekkart, erdei iskolát, táborokat szervezünk. A művészeti nevelés fontos színtere a Kőbányai Zeneiskola szolfézs, hegedű, fuvola és zongora tanszaka, mely iskolánk falain belül működik. 
 
Rendszeresen látogatjuk a Nemzeti Táncszínház előadásait. Városismereti programunk lehetőséget biztosít diákjaink, hogy megismerjék Budapest nevezetességeit, ellátogassanak múzeumokba.
 
A diáksport egyesület tánc, túra, futball , floorball és asztalitenisz sportcsoportjai várják a sportolni szerető diákokat. A táncsport egyesület versenytáncosai rendszeresen dobogós helyen végeznek versenyeken. Ebben a tanévben már 20. alkalommal rendezzük meg országos táncversenyünket, a Bem Kupát.
Az iskolánkban megszerzett tudás kellő alapot biztosít ahhoz, hogy tanítványaink az általuk választott középiskolákban tanuljanak tovább és ott sikeresek legyenek. Ezt több évre visszatekintő mérések is alátámasztják.
Érdeklődni lehet személyesen vagy telefonon. Gál Judit, Szarvasné Szombati Éva: 261-6786

Játékos, iskolánkkal ismerkedő, barátkozó BEMelegítő foglalkozásokra várunk minden érdeklődőt a következő időpontokban:

 

 

Bemelegítő foglalkozások időpontjai:

 

 

  1. 2014. november 11.
  2. 2014. december 9.
  3. 2015. január 13.
  4. 2015. február 10.
  5. 2015. március 10.