Osztályaink-Tanáraink

1.osztály

Tanítók
Szabóné Varga Zsuzsanna
 Urbánné Szikszai Andrea
Osztálylétszám
26 fő

Az osztályban tanító pedagógusok

magyar nyelv és irodalom
rajz, technika, erkölcstan
Szabóné Varga Zsuzsanna
matematika
környezetismeret
testnevelés
ének
Urbánné Szikszai Andrea
napközi
a tanítók
néptánc
Ottinger Eszter
társastánc
Nagy Gyöngyi
német nyelv
Teknősné Csanádi Eszter

2.osztály

Tanítók
Bódiné Hejtejer Ildikó
Solymosiné Horváth Zsuzsanna
Osztálylétszám
24 fő

Az osztályban tanító pedagógusok

magyar nyelv és irodalom
környezetismeret
ének
matematika
testnevelés
rajz
technika, erkölcstan
Solymosiné Horváth Zsuzsanna
Bódiné Hejtejer Ildikó
napközi
a tanítók
német
Teknősné Csanádi Eszter
néptánc
Ottinger Eszter
társastánc
Nagy Gyöngyi

3.osztály

Tanító
Domonkos Gabriella
   
Osztálylétszám
27 fő

Az osztályban tanító pedagógusok

magyar nyelv és irodalom
testnevelés
matematika
környezetismeret
ének
technika
rajz
Domonkos Gabriella
informatika
Illés Erika
néptánc
Vizi Tibor
társastánc
Nagy Gyöngyi
német nyelv
Teknősné Csanádi Eszter
napközi
Szakács Tibor

4. osztály

Tanítók
Tóthné Kislaki Zsuzsanna
Terehné Makó Éva
Osztálylétszám
25 fő

Az osztályban tanító pedagógusok

magyar nyelv és irodalom
testnevelés
 Terehné Makó Éva
matematika
technika, rajz, környezetismeret
rajz
 
Tóthné Kislaki Zsuzsanna
néptánc
Vizi Tibor
német nyelv
Teknősné Csanádi Eszter
angol nyelv
Bereczky Annamária, Garai Dóra
informatika
Illés Erika
napközi
tanítók

5.osztály

Osztályfőnök
Illés Erika
Osztálylétszám
25 fő

Az osztályban tanító pedagógusok

magyar nyelv és irodalom
Vajda József 
történelem, erkölcstan
Nagy Gyöngyi
matematika
Tóthné Szeles Éva
természetismeret, hon–és népismeret
Tóth Géza
informatika, rajz
Illés Erika
angol
Bereczky Annamária, Garai Dóra
német
Teknősné Csanádi Eszter
testnevelés
Hullay Ernő
ének
Tóthné Szeles Éva
technika
Kiss Ferenc

6.osztály

Osztályfőnök
Garai Dóra
Osztálylétszám
23 fő

Az osztályban tanító pedagógusok

magyar nyelv és irodalom
Vajda József
matematika
Tóthné Szeles Éva
történelem
Nagy Gyöngyi
természetismeret
Tóth Géza
angol
Bereczky Annamária, Garai Dóra
német
Szarvasné Szombati Éva
technika
Erdélyi Lászlóné
testnevelés
Hullay Ernő
ének
Tóthné Szeles Éva
rajz, informatika
Illés Erika

7.osztály

Osztályfőnök
Nagy Gyöngyi
Osztálylétszám
33 fő

Az osztályban tanító pedagógusok

magyar nyelv és irodalom
történelem, etika
Nagy Gyöngyi
matematika
 Kovácsné Sényi Anikó
biológia, földrajz
Tóth Géza
kémia
Nagyné Horváth Emília
fizika
Terdik Endre
angol
Bereczky Annamária, Garai Dóra
német
Szarvasné Szombati Éva
technika
Kiss Ferenc
informatika, rajz
Illés Erika
testnevelés
Hullay Ernő

8.osztály

Osztályfőnök
Dnyeprovszkijné Mohán Valéria
Osztálylétszám
22 fő

Az osztályban tanító pedagógusok

magyar nyelv és irodalom, média
Vajda József
 történelem
D. Mohán Valéria
matematika, ének
Tóthné Szeles Éva
biológia, földrajz, egészségtan
Tóth Géza
kémia
Nagyné Horváth Emília
fizika
Terdik Endre
német nyelv
Szarvasné Szombati Éva
angol nyelv
Bereczky Annamária, Garai Dóra
informatika, rajz
Illés Erika
technika
Kiss Ferenc
testnevelés
Hullay Ernő